Baggeren Sylster Ryd – gemeente Kollummerland

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– ontgraven baggerspecie
– afvoeren van baggerspecie naar weilanddepot