Waarom de CO2 Prestatieladder voor Zwart Infracare BV?

 

In een tijd waarin steeds harder gewerkt moet worden om winst te behalen is het verstandig om naar het kostenpatroon te kijken. Bij een bedrijf als het onze is diesel 'de grote nummer 1' qua CO2-uitstoot en een hele grote kostenpost. Door middel van brandstofbesparing bereiken we een geringere CO2 emissie en voelen we dit direct in de portemonnee.

Naast het kostenplaatje is het uiteraard belangrijk om de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij zoveel mogelijk te beperken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt niet alleen in dat de emissieuitstoot wordt beperkt, maar ook een verantwoorde omgang met de mensenrechten, het milieu (water, lucht, bodem, klimaat, ecosysteem en gezondheid) en winst in de positieve zin van het woord (met aandacht voor de wijze van inkopen, de van toepassing zijnde voorwaarden en een eerlijke winstverdeling in de gehele keten).

Ook Zwart Infracare wil haar steentje bijdragen aan een schonere en milieuvriendelijkere wereld. Dit doen wij samen met onze werknemers. Zij zijn immers de spil van het bedrijf, met elke handeling die zij verrichten kunnen zij kiezen voor de meest energiezuinige en CO2-reducerende methode.

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen  om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Ons streven is om aan niveau 3 te blijven voldoen op de CO2 Prestatieladder, maar sinds juli 2022 hebben wij niveau 5 behaald ! De CO2 footprint heeft betrekking op scope 1, 2 en 3 zoals gedefinieerd door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Januari 2015 zijn we officieel gecertificeerd voor niveau 3 van Handboek CO2-prestatieladder 3.1 en juli 2022 is niveau 5 behaald.

De CO2 footprints van voorgaande jaren zijn (nog) niet geverifieerd door een certificerende instelling, maar zijn in eigen beheer opgesteld middels hulp van de rekentools van de Cumela branchevereniging.

Alle ideeën zijn welkom!

Directie Zwart Infracare B.V.

Certificaat CO2 prestatieladder