Baggerwerkzaamheden – gemeente Stede Broec

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– Verwijderen baggerspecie
– Afvoeren baggerspecie
– Reinigen Duikers
– Verwijderen asbestbeschoeiingen