Aanbrengen trottoir – gemeente Stede Broec

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– aanbrengen grond tbv ophoging
– baan maken tbv trottoir
– aanbrengen trottoir
– aanbrengen straatkolken
– verplaatsen put
– afwerken + inzaaien bermen