Uitbreiding waterberging – Twisk

  • Slenken ontgraven
  • Uitkomende grond afvoeren
  • Leveren en aanbrengen stalen damwand
  • Leveren en aanbrengen uitkijkpunt
  • Verwijderen en afvoeren bosschage
  • Leveren en aanbrengen schelpen op eiland