Woonrijp maken Simon Vestdijkweg – Grootebroek

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– opbreken bouwstraat
– ontgraven en baan maken tbv banden
– aanbrengen banden
– baan maken tbv nieuwe rijweg
– aanbrengen nieuwe bestrating (incl. parkeerhavens)
– aanhelen bestrating aan huidige straatwerk bewoners
– plaatsen van straatkolken
– putkoppen op hoogte brengen in rijweg
– inzaaien bermen