Waterberging Grootslag – Lutjebroek

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– verwijderen duikers en drainage;
– natuurtechnisch grondwerk, oppervlakte van 12,1 hectare en 122.421 m3 grondverzet;
– 30.000 m3 grond vervoeren naar externe locatie;
– agrarisch gereed maken externe locatie 20,4 hectare;
– inzaaien en afwerken terrein en kade
– planten rietstekken
– aanbrengen duikers en in- en aflaatconstructie
– aanbrengen verhardingen, beschoeiingen, damwanden, steiger, botenhelling;
– aanbrengen groenvoorzieningen en onderhoud groen.