Saneer/ Zeef/ Breekwerkzaamheden

Saneren

Wilt u ontgraven, maar is de grond vervuild ? Dan bent u bij Zwart Infracare BV aan het juiste adres.

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf en hebben alle middelen in huis om uw grond te saneren. Daarvoor maken wij o.a. gebruik van onze eigen Deco-unit, kranen, tractoren en vrachtwagens indien nodig met overdruksystemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende regels die gesteld worden in de BRL-7000. Na de sanering kunnen wij de grond weer voor u aanvullen of bouwrijp maken voor eventuele nieuwbouw. Wij beschikken over een eigen grondbank, die gecertificeerde grond kan uitleveren conform de BRL-9335.

Breken

Recycling van bouwpuin in beton- en/of menggranulaat is ook één van onze werkzaamheden.  Voor alle sloopprojecten kunnen wij een mobiele breker inzetten. Hierdoor wordt het aantal milieubelastende en verkeeroverlast veroorzakende transportbewegingen beperkt. Het granulaat dat voortkomt uit de sloop, kan weer gebruikt worden voor het bouwrijp maken van de locatie waar gesloopt is.

Het breken van puin en de handel in en levering van granulaat, van het mobiel breken tot en met het transport van het granulaat richting klant, alles kan worden uitgevoerd door Zwart Infracare BV. Ons terrein is voorzien van een eigen weegbrug. Uiteraard leveren wij het granulaat met het benodigde certificaat op conform de BRL-2506-2.

Zeven om grond te saneren of te verfijnen

Wij beschikken over een mobiele dubbeldeks zeef, zo nodig uitgerust met een leesplateau voor twee handpickers. Er zit ook een bovenliggende frees op voor natte kleigrond.

Met de grondzeef kunnen we partijen grond ontdoen van bodemvreemd materiaal of een partij zeven om de civieltechnische toepassingsmogelijkheden te verbeteren of om de partij te homogeniseren. Naast grond kunnen we ook andere materialen zeven, zoals puin, zand, houtsnippers, etc.

D.m.v.toelating voor de BRL-SIKB 7500 kunnen we grond bewerken teneinde de milieu-hygiënische kwaliteit te verbeteren. Op de wat grotere bodemsaneringsprojecten kunnen we op locatie bijvoorbeeld de grove asbestdeeltjes uitzeven en zo een grootschalige afvoer van verontreinigde grond voorkomen. Dit scheelt kosten en het op deze manier recyclen van grond is minder belastend voor het milieu, dus weer Co2 en milieu besparend.

Deze mobiele zeefinstallatie is een 2 of 3 fractie machine. Het onderdek is wisselbaar. Deze zeef is ideaal voor het zeven van puin, kleiachtige grond, baggerdepots en asbest. Het eigen gewicht van de machine is 27 ton en is zelfrijdend met een rupsonderstel.