Realiseren van watercompensatie i.o. Provincie Noord-Holland

  • Verwijderen en afvoeren struweel
  • Verbreden sloot
  • Grond afvoeren
  • Leveren en aanbrengen ecomatten
  • Inzaaien van bloemrijk grasland met kruiden
Scroll naar boven