Bouwrijp maken Plan ‘Buitenplaats’ in de Goorn – Gemeente Koggenland

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– opruimwerkzaamheden
– baggerwerkzaamheden
– verrichten van grondwerk
– aanbrengen drainage
– aanbrengen beschoeiingen
– aanbrengen asfalt
– aanbrengen elementenverharding
– aanbrengen riolering
– verrichten van bijkomende werkzaamheden

Scroll naar boven