Waterpartijen ontgraven/herprofileren

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
opruimwerkzaamheden
baggerwerkzaamheden
verrichten van grondwerk
aanbrengen drainage
aanbrengen beschoeiingen
aanbrengen asfalt
aanbrengen elementenverharding
aanbrengen riolering
verrichten van bijkomende werkzaamheden

Scroll naar boven