Waterberging Zijpermolen – Zijpe

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– Verwijderen kabels en leidingen;CIMG1280 Small
– Verwijderen betonverharding pad
– Verwijderen drainage;
– Natuurtechnisch grondwerk; (oppervlakte van 1.3 hectare, 3.300m3 grondverzet)
– Grond / zand vervoeren en afzetten;
– Plaatsen van houten damwand,
– Plaatsen afrastering;
– Inzaaien en afwerken terrein;
– Aanbrengen stuwconstructie met dubbelkerende kantelstuw;
– Aanbrengen beton duikerconstructie rechthoekig profiel;
– Aanbrengen wegconstructie van prefab betonplaten;
– Overige bijkomende werkzaamheden.