Reconstructie hoofdriool onder een sloot 3,5 meter diep met beperkte ruimte

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
opruimwerkzaamheden
baggerwerkzaamheden
verrichten van grondwerk
aanbrengen bronbemaling
aanbrengen onderheid riolering
aanbrengen beschoeiingen
werkterrein egaliseren en inzaaien
verrichten van bijkomende werkzaamheden