Baggeren Kleine Poel – Uithoorn

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– ontgraven van 4200 m3 baggerspecie;
– baggerspecie ontgraven uit moeilijk bereikbare moerasachtige omgeving met smalle
watergangen dmv minischuifboot;
– baggerspecie ontgraven uit het meer mbv
amphitrax en beunbakken;
– overslaglocatie aan de wal gelegen,
daarvandaan per as naar het depot.