Baggeren – Den Helder

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– opschonen meer
– afvoeren baggerspecie