BREAKING NEWS!

Nieuw, machinepark uitgebreid met een Keestrack mobiele puinbreker.

Mobiele puinbreker

Voor alle sloopprojecten nu inzetbaar een mobiele breker en zeef.

Hierdoor wordt het aantal milieubelastende en verkeeroverlast veroorzakende transportbewegingen beperkt. Het granulaat dat voortkomt uit de sloop, kan weer gebruikt worden voor het bouwrijp maken van de locatie waar gesloopt is.

De puin en de handel in en levering van granulaat, van het mobiel breken tot en met het transport van het granulaat richting klant, alles kan worden uitgevoerd door Zwart Infracare BV.

breker-keestrack.

 

 iso9001        vca                                           NIWO         zakenvriendkwf

Loading...
Waterberging Zijpermolen - Zijpe
Waterberging Grootslag - Lutjebroek
Baggeren Kleine Poel - Uithoorn
Baggeren Molensloot - Andijk
Rioolreparaties - gemeente Medemblik
WRM Tennisvereniging - Wognum
Diverse werkzaamheden - Schagen
Verplaatsen Dam - Andijk
Aanleg voetpad natuurgebied - Zaanstad
Baggeren - Den Helder
Grondwerk Ursem - gemeente Koggenland
Aanbrengen trottoir - gemeente Stede Broec
Baggeren Sylster Ryd - gemeente Kollummerland
Baggerwerkzaamheden - gemeente Stede Broec
Bouwputten uitgraven
Bouwrijp maken Plan 'Buitenplaats' in de Goorn - Gemeente Koggenland
Beschoeiing zetten - Andijk
Bouwputten ontgraven
Natuurontwikkeling Kolk van Dussen - Abbekerk
Woonrijp maken Simon Vestdijkweg - Grootebroek