Zwart InfraCare - Geschiedenis

Neem contact met ons op via 0228-583021 of info@zwartwervershoof.nl

Zwart Infracare - veelzijdig, innovatief en gecertificeerd aannemersbedrijf

Loonbedrijf Zwart is in 1958 opgericht door de heer N.C. Zwart. In de loop der jaren zijn alle vier zijn zoons; Gé, Nico, Piet en Maarten in het bedrijf gekomen. Loonbedrijf Zwart is gestart onder de naam: 'Fa. N.C. Zwart en Zn.' Sinds 2002 is het huidige Zwart Infracare een besloten vennootschap geworden.  In 2005 is het bedrijf verrijkt met Jeroen Kramer, samen met Piet Zwart en Maarten Zwart vormt hij de huidige directie van Zwart Infracare BV.

Certificaten

Zwart Infracare is te beschrijven als een zeer veelzijdig, innovatief en gecertificeerd aannemersbedrijf dat voor kwaliteit gaat. In 2006 is het VCA** certificaat behaald en in 2010 is daar het ISO 9001:2008 certificaat aan toegevoegd. In juni 2012 heeft Zwart Infracare het certificaat voor BRL SIKB 7000:protocol 7003 behaald voor waterbodemsaneringen. Behalve het certificaat voor saneringen in 'den natte' hebben we sinds juli 2014 ook protocol 7001 voor saneringen in 'den droge' in the pocket.

VCA** 2008/5.1
ISO 9001:2008
BRL SIKB 7000: protocol 7001/7003/7004
BRL SKIB 7500: protocol 7510
BRL 9335 NL BSB:protocol 9335:1
CO2 Prestatieladder

Groot grondverzet

Al een poosje terug hebben we ook ons BRL 9335 certificaat
in ontvangst genomen. Vooralsnog beschikken we alleen over protocol 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Onze kennis over de flora-en faunawet is up to date. We zijn gediplomeerd op zowel niveau 1, als niveau 2, als niveau 3.
In januari 2015 hebben we onze eerste tredes op de CO2 prestatieladder genomen.

Voor professioneel vervoer van uw of onze eigen goederen bent u bij Zwart Infracare aan het juiste adres. We staan vermeld op de VIHB-lijst als vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar en beschikken over de eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer in binnen- en buitenland.

Innovatie

Innovatie staat bij Zwart Infracare hoog in het vaandel en dat wordt opgemerkt! Zo dong Zwart Infracare mee naar verschillende innovatieprijzen op het gebied van "bollen planten en bollen rooien". Zwart Infracare staat bekend als een bedrijf dat zich blijft ontwikkelen en een continuïteit in kwaliteit waarborgt.