WRM Tennisvereniging – Wognum

De werkzaamheden bestaan uit:

– opruimwerkzaamheden
– opbreken van verhardingen
– opbreken van kantopsluitingen
– uitvoeren van grondwerkzaamheden
– aanbrengen beschoeiing
– aanbrengen riolering
– aanbrengen kantopsluitingen
– aanbrengen openbare verlichting
– aanbrengen diverse groenvoorzieningen
– overige bijkomende werkzaamheden