Verplaatsen Dam – Andijk

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– verwijderen oude dam
– baggeren sloot
– aanbrengen beschoeiing
– aanbrengen betonnen duiker
– afwerken bermen/taluds incl. inzaaien