Rioolreparaties – gemeente Medemblik

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– Vanuit de gemeente Medemblik is het hele riool geïnspecteerd. Daaruit is gebleken dat op verschillende plekken defecten zijn, aan de hand van camera inspecties is precies inzichtelijk waar dat is.
– rioolleiding repareren
– opboringen op het riool repareren
– huisuitleggers naar riool repareren
– verstoppingen riool oplossen