Bouwputten uitgraven

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

– bouwput ontgraven
– drainagesysteem aansluiten
– zand aanbrengen in bouwput

– fundering aanvullen
– arbostrook van zand rondom fundering aanleggen
– vuilwater + hemelwater aansluiten op riool

– grond bijvullen rondom huis
– evt tegelwerk / bossage /schutting