BEDRIJVEN

Neem contact met ons op via 0228-583021 of info@zwartwervershoof.nl

Grondbank "De Pijp"

Achter op het erf van Zwart Infracare is onze grondbank gesitueerd. U kunt bij de grondbank terecht voor de inname van grond, zand en overige bouwstoffen. Daarnaast leveren wij tuingrond (met AP04), zand en puinkorrel.

BRL 9335
Het Besluit bodemkwaliteit streeft naar duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en ruimte voor het gebruiken van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Handelsonderneming De Pijp wil een bijdrage leveren aan de bescherming en verbetering van de bodem, daarom is ons gronddepot “De Pijp” per 26 november 2012 geregistreerd voor BRL 9335 NL BSB (Grond), protocol 9335-1. Het betreft het volgende toepassingsgebied: “Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit”.

Als we dit vertalen naar onze grondbank houdt dit het volgende in:

Bij diverse GWW-projecten komen kleine partijen grond vrij, welke niet op de locatie van herkomst kunnen worden hergebruikt. De grond (zonder partijkeuring AP04) kan niet rechtstreeks elders worden hergebruikt en dient naar een depot, als het onze, voor tijdelijke opslag te worden afgevoerd.

Bij grondbank “De Pijp” liggen kleine partijen grond opgeslagen tot een nieuwe toepassing wordt gevonden. Door goed beheer voorkomen we vermenging met andere partijen op de grondbank, zorgen we voor een gegarandeerd toepasbaar product en het bevoegd gezag kan vertrouwen op een correcte naleving van de wet- en regelgeving. Vraag voor de depotvoorwaarden naar onze depotbeheerder Jeroen Kramer 06- 2236 2037

 

Handel in grond

Grondhandel
Naast het beheren van gronddepot "De Pijp" bemiddelen wij ook bij handel in grond, kopen we grond en verkopen we grond. Wij zijn werkzaam in diverse projecten waarin grond benodigd is en/of vrijkomt. Door het depot als het ware over te slaan en de grond rechtstreeks van locatie van herkomst naar de toepassingslocatie te vervoeren besparen we veel kosten en sparen bovendien het milieu.
Voor handel in grond bent u bij Piet Zwart bij de juiste man (06- 2241 4356)

Zeefwerkzaamheden
Naast de inname en levering van grond verzorgt Zwart Infracare ook zeefwerkzaamheden. U kunt bij Zwart Infracare terecht voor zowel groot- als kleinschalige zeefprojecten. Voor uw grootschalige projecten kan Zwart Infracare het gehele traject voor u verzorgen: van het transport van de zeven tot het laden van de zeef met een kraan of shovel. Zwart Infracare beschikt over een grondzeef welke te huur is met bediening. Met de zeef kunnen de volgende materialen worden gezeefd: grond, puin, compost, veegvuil, asbest, munitie, bouw- en sloopafval.

Saneren
Saneren behoort ook tot de mogelijkheden van Zwart Infracare. Het saneren van asbesthoudende grond met behulp van handpickers is één van deze mogelijkheden.

 

 iso9001        vca                                           NIWO         zakenvriendkwf